3 nye svartbelter til Kvinesdal!

Helena, Eldbjørg og Johnny som besto den krevende testen søndag 26. juli 2016. Kvinesdal fikk 3 nye sempaier på NKKO Sommerleiren på Moi. Klubben gratulerer! Etter den krevende graderingen og 20 fullkontakt kamper var over hadde Kvinesdal 3 personer som klarte 1 dan svart belte, sammen med 5 andre som ble dan gradert i NKKO Norge.
Johnny står først fra venstre og Helena og Elbjørg som er enste unge damer på graderingen står til høyre. Kvinesdal hadde totalt 22 deltagere på sommerleiren. Alle så ut til å stortrives.