25aar

Tegning av Stein Arve Haugland

SAMMENDRAG GJENNOM 25 ÅR

Klubben ble stiftet 02.10.1979 og ildsjelene var: Gunnar Gundersen, Kai Skår, Oddvar Egeli, Vidar Rennestrøm, Ingvar Meland, Stanley Eftestad, og Anders Versland. Det ble da dannet et styre, og Gunnar Gundersen ble valgt til formann. Disse ildsjeler begynte å trene karate i Flekkefjord Karate Klubb høsten 1979. Lederen i Flekkefjord Karate Klubb sensei Kåre Haugland var ivrig pådriver for å få startet Kvinesdal Karate Klubb, og har vært til meget stor hjelp for vår klubb gjennom alle disse 25 år.
Gunnar Gundersen og Anders ”Andy” Versland er kun de som trener i klubben i dag. ”Andy” holdt opp å trene i ca 17 år, men begynte igjen i 1998, det var hans to barn som da fattet intressen for karate.

Klubben har hatt samme klubbleder og formann i 25 år.
Nestformann/nestleder har det  vært en del skifte på, men de tre som har vært med en del år er: Dag Jensen, Cato Treland (var medlem fra 02.10.79 til 1991), og Roy Svendsen (nestformann og nestleder) de siste 13 år (fra 1992). Bente Asbjørnsen (sekretær/styremedlem) har vært med i styret i 11 år. Gabriel Løland har vært med i styret i de siste 15 år (fra 1989). Kasserer Alvhild Høiland har ført regnskapet de siste 14 år (fra 1990).

Medlemstallet startet på 29 medlemmer og har vært jevnt stigende til over 85 medlemmer, og har de siste årene ligget på 70-80 medlemmer.

Stilarten klubben valgte ble naturlig nok kyokushinkai, p.g.a pådriveren fraFlekkefjord Karate Klubb sensei Kåre Haugland 4 dan. Han har hvert til meget stor hjelp for klubben i disse årene, og er det fortsatt. En stor takk til sensei  Haugland.

Klubbens første svart belte (1. dan) kom i 1987 v/sempai Gunnar Gundersen.
Klubbens andre svart belte (1. dan) kom i 1994 v/sempai Roy Svendsen.
Klubbens tredje svart belte (1. dan) kom i 2002 v/sempai Frode Grindland.
Klubbens fjerde svart belte (1. dan) kom i 2002 v/sempai Gabriel Løland.
Klubbens femte svart belte (1. dan) kom i 2003 v/senpai Alvhild Høiland.
Klubbens sjette svart belte (1. dan) kom i 2003 v/senpai Mona Johnsen.
Sempai Gunnar Gundersen gikk opp til 2. dan ( 2. grad på svart belte ) i 1992.
Sempai Roy Svendsen gikk opp til 2. dan ( 2. grad på svart belte ) i  2002.
Sempai Gunnar Gundersen gikk opp til 3. dan (3. grad på svart belte) i 2003 og ble sensei.
Sempai Roy Svendsen gikk opp til 3. dan ( 3. grad på svart belte ) i  2009 og ble sensei.
Sensei Gunnar Gundersen gikk opp til 4. dan (4. grad på svart belte) i 2012.

Klubben har nå to hovedinstruktører som er  Sensei Gundersen og Sensei Svendsen,disse har full instruktørutdannelse (fra NIF, NBF, og NKK) med trener 1 og 2.  Med en rekke instruktørkurser nasjonalt og internasjonalt i regi NKKO.
Sempai Løland er stedfortredere for  hovedtrenerne.
I tillegg er det  syv trener som hjelper til med instruksjon.

På dommersiden har sensei Gunnar Gundersen dømt stevner siden 1985 da han besto C-dommer lisens i kumite i daværende Norges Budo Forbund.
I 1992 besto Gunnar B-lisens og fornyet den igjen i 2003 i Norges Kampsport Forbund.
I 2000 besto han flaggdommereksamen i fullkontakt og poeng karate i kyokushin karate.
Mens han i 2004 besto matte/hoveddommer eksamen, begge i NKKO Norge.
Han har i alle disse årene hvert aktiv dommer på stevner i Norge.

Stevner utenlands har Bente Asbjørnsen tatt seg av.  I 1988 kom hun på 2. plass i kamp under British open, og i 1989 ble fantastiske Bente nr. 4 i kamp mot 64 andre jenter/damer  i Europa.  Bente har vært fraværende en del år, men begynte igjen i 2003.

Stevner i Norge:
– Den første Norgesmester i kyokushin kamp kom i 1982 i Tromsø  v/ Dag Jensen.
– Den andre kyokushin NM mester i kamp kom i 1994 v/sempai Roy Svendsen på Lørenskog.
– Sempai Roy Svendsen tok 2 plass i NM i kyokushin knockdown karate 1997 i  Flekkefjord.
– Sensei Gunnar Gundersen har tatt to andre plasser i kamp i kyokushin NM i  1981 og 1987. begge ganger var i Egersund.  Samt en 2. plass i NC (for alle stilater) i Bergen i  1982.
– Cato Treland tok i 1982  en  2 plass i kamp i kyokushin NM i Egersund.
– Klubben har hatt meget gode resultater i lokale stevner som Sørland`s cuper, kretsmesterskap, sørlandsmesterskap, og åpne sørlandsstevner.